Monuments - Հուշարձաններ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
 
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –ԲԵրքաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Հուշարձանը հողաքարային է, աչքի է ընկնում բավականին մեծ չափերով ( բարձրությունը 7-8մ: ) Տրամագիծը՝ 20-25մ: Դամբարանը մասնակիորեն քանդված է:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –ԲԵրքաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Տեղակայված է դամբարանների հիմնական խմբի վերնամասում, ճանապարհից աջ, թեքադիր լանջին: Խորհրդային ժամանակներում մասնակիորեն ավերվել է: Բարձրությունը տեղանքի համեմատ 6մ է, գագաթնամասի լայնությունը՝ 15-17մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –ԲԵրքաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Դամբանաբլուրը տեղակայված է ճանապարհի աջ եզրամասում:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –ԲԵրքաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Հուշարձանը հողաքարային է, արտաքուստ քարերը նկատելի չեն: Ունի մինչև 3-4մ բարձրություն, տեղակայված է դամբարանադաշտի վերնամասում /հարավ-արևելք/:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –ԲԵրքաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Հողաքարային այս հնագիտական հուշարձանն աչքի է ընկնում բավականին լայն ու արտաքուստ բարձր դիրքով: Տրամագիծը միչև 25մ է, գագաթնամասի լայնությունը՝ 4մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –ԲԵրքաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Հուշարձանը հողաքարային է, ունի բավականին մեծ չափեր: Բարձրությունը 4-5մ է, ներքուստ փոս է, տրամագիծը՝ մինչև 40մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –ԲԵրքաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Դամբանաբլուրն արտաքուստ ունի բարձրադիր տեսք, գագաթնամասը շուրջ 7մ է, տրամագիծն ավելի քան ՝ 20մ: Խորհրդային տարիներին պեղվել-ուսումնասիրվել է: Խուցը բացված է, չափերը՝ 2.1 x 1մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –ԲԵրքաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Հուշարձանն այստեղ եղած 3 դամբանաբլուրներից մեկն է, հողաքարային է: Ունի շուրջ 10մ տրամագիծ: Գագաթնամասում թափված են քարեր:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –ԲԵրքաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Դամբանաբլուրը հողաքարային է, արտաքուստ ունի ոչ մեծ բարձրություն՝ 1.5մ: Տրամագիծը 15մ է: Գյուղի արևմտակողմի առաջին խումբ դամբանաբլուրների հյուսիս-արևմտյան կողմում է գտնվում:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –ԲԵրքաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Տեղակայված է բարձրադիր վայրում: Գագաթնամասը հարթ է, մինչև 20մ լայնությամբ: Բարձրությունը 7-8մ է: Բլրի վրա տեղադրված է գեոդեզիական սյուն:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –ԲԵրքաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Դամբանադաշտը բաղկացած է տարբեր չափերի դամբանաբլուրներից: Դրանք հողաքարային են, ընդ-որում, դրանցից մեկը քանդված է /տեղում փորված է խրամատ/:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Քարաբլուր "
Դամբանաբլուր " Քարաբլուր " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Լուսաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Բլուրը անխաթար է: Գագաթնամասը ձագարաձև է: Ունի մոտ 4մ բարձրություն՝ տեղանքի համեմատությանբ:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Քարաբլուր "
Դամբանաբլուր " Քարաբլուր " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Լուսաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Դամբանաբլուրը ցածրադիր վայրում է: Գագաթնամասը հարթ է: Կան թափված քարեր: Տրամագիծը 7-8մ է: Դամբանաշարքի ստորին մասում գտնվող այս հուշարձանը բնորոշ է երկաթե դարին:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Քարաբլուր "
Դամբանաբլուր " Քարաբլուր " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Լուսաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Հուշարձանը ներկայանում է երկու անմիջական կից դամբանաբլուրներով, որոնք ունեն 2-3մ միջին բարձրություն: Գագաթնամասը հարթ է, ձագարաձև, աչքի է ընկնում մեծամեծ գլաքարերով:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Քարաբլուր "
Դամբանաբլուր " Քարաբլուր " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Լուսաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Դամբանաբլուրը պեղված-ուսումնասիրված է: Վերաբերվում է երկաթե դարին: Այն ներկայանում է մեծադիր կրաքարի, գլաքարի տեսքով, որն ակնհայտ է հատկապես դամբանախցի վրա:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Վարդապետին խութ "
Դամբանաբլուր " Վարդապետին խութ " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Խանցք գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2 - 1 հազ.

Գտնվում է " Վարդապետին խութ " կոչվող տեղամասում, վերին տրամագիծը 5մ է, տարածքի բարձրությունը 1մ, պատկանում է մ.թ.ա 2 - 1 հազ.:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ "
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Շոշ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Դամբարանը պեղվել է 1989թ.-ին, ունի բավականին մեծ խուց: Այն դրված է մայր հողի մակարդակին և կողմնորոշված է արևելյան - արևմտյան առանցքով:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ "
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Շոշ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Հուշարձանների խումբը բաղկացած է երեք հողաքարային միջին մեծության բլուրներից: Դամբարանները պեղված են, երրորդ բլուրը էլիպսաձև է:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ "
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Շոշ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Դամբարանը պեղվել է 1989թ.-ին բացվել է դամբանախուցը, ծածկասալերը տեղում են: Խուցը դամբանաբլրի վերնամասում է, մայր հողի 1մ բարձրության վրա:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ "
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Շոշ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Հուշարձանը պեղվել է 1989թ.-ին, բացվել է դամբանախուցը, ծածկասալերը բացակայում են, պեղված է մինչև հատակը, խուցը գտնվում է կենտրոնում:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ "
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Շոշ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Դամբարանների խումբը բաղկացած է երեք հողաքարային միջին բարձրության բլուրներից: Գտնվում են պեղված դամբարանների ստորին հատվածում: Դամբարանները հողաքարային են, օգտագորված են հիմնականում կրաքարեր:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ "
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Շոշ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Հուշարձանների խումբը բաղկացած է չորս հողաքարային միջին բարձրության բլուրներից: Գտնվում են պեղված դամբարանների ստորին հատվածում: Դամբարանները հողաքարային են, օգտագործված են հիմնականում կրաքարեր: Վերջին դամբանաբլուրը կրոմլեխային է:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ "
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Շոշ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Դամբարանների խումբը բաղկացած է 4 հողաքարային միջին բարձրության բլուրներից: Կենտրոնական դամբարանը ունի բավականին մեծ չափեր: Երկու դամբանաբլուրներ կրոմլեխային են:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ "
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Շոշ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Հուշարձանների խումբը բաղկացած է երկու հողաքարային ոչ մեծ բլուրներից: Գտնվում է մյուս դամբանաբլուրներից հարավ - արևելք, առանձնացված վիճակում:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ "
Դամբանաբլուր " Կապեն գլուխ " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Շոշ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Դամբարանն ունի փոքր չափեր, բարձրությունը 1մ է, տրամագիծը 5մ: Հողաքարային է:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Խաչանոտի փոս "
Դամբանաբլուր " Խաչանոտի փոս " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Շոշ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Հուշարձանը զբաղեցնում է մոտ 10 հա տարածք: Տարածվում է ճանապարհի վերին և ստորին հատվածներում: Տարածքը մասնակիորեն հերկված է: Ունեն կլորավուն տեսք, որոշները պարունակում են միջին մեծության քարեր:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Խաչանոտի փոս "
Դամբանաբլուր " Խաչանոտի փոս " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Շոշ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Հուշարձանը գտնվում է դամբարանադաշտի ներքին հատվածում: Հողաքարային կուրգան է, տեղ-տեղ նկատելի են տեղահանված քարերը: Բարձրությունը շուրջ 1մ է, իսկ տրամագիծը՝ 8մ:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Խաչանոտի փոս "
Դամբանաբլուր " Խաչանոտի փոս " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Շոշ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Հուշարձանը գտնվում է դամբարանադաշտի վերին հատվածում: Հողաքարային կուրգան է, քարերը երևում են տեղ-տեղ: Բարձրությունը շուրջ 3մ է, իսկ տրամագիծը՝ 10մ:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր " Խաչանոտի փոս "
Դամբանաբլուր " Խաչանոտի փոս " ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Շոշ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ.

Դամբանաբլուրը ներկայանում է արտաքուստ ընդգծված տեսքով: Բարձրությունը շուրջ 4մ է, իսկ տրամագիծը՝ 7մ: Մաս է կազմում ընդարձակ դամբարանադաշտի, որը ձգվում է Կարկառ գետի աջակողմյան գյուղամերձ լանջով:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուրների խումբ
Դամբարանաբլուրների խումբ ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Իվանյան գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Գտնվում է Իվանյան գյուղի ներքին թաղամասից դեպի վերին թաղամաս տանող ճանապարհի ձախ կողմում, սելջուկյան դամբարանի դիմացը, օդանավակայանի վերջերս լայնեցված տարածքում: Պահպանվել են 5 մեծ դամբարանաբլուրներ 6-9մ բարձրությամբ ու 30-40մ տրամագծով (1968թ.-ին քարտեզի վրա այստեղ նշված էին 14 դամբարանաբլուրներ): Ներկայումս բացակայող 9 դամբանաբլուրների վերգետնյա լիցքերը հարթեցվել են օդանավակայանի տարածքը լայնեցնելու ընթացքում: Պահպանական գոտու մեջ վերցված են ներկայումս չերևացող, բայց ժամանակին քարտեզագրված դամբարանները որոնց ստորգետնյա կառույցը, ամենայն հավանականությամբ, չի ավերվել:

Մանրամասն...
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

© 2012. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության "Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն" ՊՈԱԿ-ի գրավոր թույլտվությունը