Monuments - Հուշարձաններ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
 
Մեծ դամբանաբլուր
Մեծ դամբանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Իվանյան գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Գտնվում է Իվանյան գյուղի վերին թաղամասի հարավ-արևելյան եզրին: Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում պահպանված մեծ դամբարանաբլուրներից ամենամեծն է: Բաց դաշտի մեջ բարձրանում է շրջապատի վրա գերիշխող քարահողային բլուր 15մ բարձրությամբ: Հատակագծում էլիպսաձև է, երկայնական տրամագիծը մոտ 100մ է: Հուշարձանը ունի երկու մեծ ու փոքր գագաթներ, ինչը փաստում է, որ այստեղ գործ ունենք երկու իրար կից դամբարանների հետ: Նմանատիպ դամբարանաբլուրները թվագրվում են մ.թ.ա 1 հազարամյակով:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր
Դամբանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Ավետարանոց գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Դամբանաբլուրը գտնվում է բարձրադիր վայրում: Մեծ Քիրսի լեռնաշղթայի միջին հատվածի դիմաց: Դամբանադաշտի մոտով անցնում է լեռնային արոտավայրը տանող ճանապարհը:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր
Դամբանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Ավետարանոց գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Դամբանաբլուրը կլորավուն է: Այստեղից լավ երևում է Մեծ Քիրսը:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր
Դամբանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Ավետարանոց գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 1 հազ.

Գտնվում է լեռնագագաթի փեշին: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ նախկինում այստեղ ավելի շատ դամբանաբլուրներ էին: Հուշարձանը ներկայումս ծածկված է խոտերով և թփուտներով:

Մանրամասն...
Դամբանաբլուր
Դամբանաբլուր ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ –Ակնա բնակավայր
Ժամանակը՝   մ.թ.ա 2-1 հազ. - 18-րդ դար

Դամբանաբլուրը բազմաշերտ է, ունի շուրջ 35մ տրամագիծ: Կան թաղումներ մ.թ.ա 2-1 հազ. -ից սկսած, մինչև 18-րդ դ.: Բլուր-հնավայրի կենտրոնական մասում բուն դամբարանն է, որի վրա կառուցված էր շինություն:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Մեհմանա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1-ին հազ.

Հուշարձանը հողաքարային է, մաս է կացմում դամբարանաշարքին, որ ձգվում է գազատարի երկայնքով: Տրամագիծը 20 մ է, տեղանքի համեմատ բարձր է մինչև 2 մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Մեհմանա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1-ին հազ.

Տեղակայված է դամբանադաշտի վերին՝ արևմտյան բարձունքում: Ներքուստ քանդված է, ունի մոտ 20 մ տրամագիծ, տեղանքի համեմատ 2 մ բարձրություն, հողաքարային է:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր <<Ծովատեղ>>
Դամբարանաբլուր <<Ծովատեղ>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Ճանկաթաղ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

«Ծովատեղ» կոչվող գերեզմանոցի հնամենի և ուշագրավ հուշարձանն է: Տրամագիծը 9-10մ է, բարձրությունը` մինչև 4մ: Վերաբերում է մ.թ.ա. II-I հազարամյակին: Դամբանաբլուրը գտնվում է գերեզմանատան արևմտյան եզրամասում, բարձրադիր վայրում:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր <<Ս.Սարգիս>>
Դամբարանաբլուր <<Ս.Սարգիս>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Ճանկաթաղ գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Հուշարձանն իրենից ներկայացնում է մի սրբատեղի, որի վրա տեղադրված է մեկ խաչքար: Հուշարձանի տրամագիծը 7-9մ է, բարձրությունը` 1-1,5մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր <<Լոկեն հող>>
Դամբարանաբլուր <<Լոկեն հող>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Դրմբոն գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Տարածքի ամենամեծ դամբանաբլուրն է: Տրամագիծը 50մ է, բարձրությունը՝ 8մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր <<Լոկեն հող>>
Դամբարանաբլուր <<Լոկեն հող>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Դրմբոն գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլուրը գտնվում է դամբարանադաշտի ստորին մասում: Բարձրությունը 2մ է:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր <<Լոկեն հող>>
Դամբարանաբլուր <<Լոկեն հող>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Դրմբոն գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլուրը գտնվում է դամբարանադաշտի ստորին մասում: Բարձրությունը 2մ է:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր <<Լոկեն հող>>
Դամբարանաբլուր <<Լոկեն հող>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Դրմբոն գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբալուրը գտնվում է դամբարանադաշտի հարավային ծայրում: Բարձրությունը 3մ է:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Մարաղա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլրի տրամագիծը 7-8մ է, բարձրությունը՝ 2 մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Մարաղա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլրի տրամագիծը 20-25մ է:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Մարաղա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլի տրամագիծը 15-20մ է, բարձրությունը՝ 4-5մ բարձրություն:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Մարաղա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլրի բարձրությունը 3մ է:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Մարաղա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլրի տրամագիծը 15 մ է, բարձրությունը՝ 5մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Մարաղա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլրի տրամագիծը 26 մ է, բարձրությունը՝ 5մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Մարաղա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Հուշարձանն իրենից ներկայացնում է մի քանի դամբարաններից բաղկացած խումբ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Մարաղա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Հուշարձանի տրամագիծը 25-26 մ է:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Մարաղա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլի բարձրությունը 8-9մ է:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Մարաղա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլրի տրամագիծը 25մ է, բարձրությունը՝ 8մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Մարաղա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլրի տրամագիծը 25մ է, բարձրությունը՝ 9մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Մարաղա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլրի տրամագիծը 25մ է, բարձրությունը՝ 10մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Մարաղա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Հուշարձաննի մեջ մտնում է երկու դամբանաբլուր, որից առաջինն ունի 10 մ տրամագիծ և 1 մ բարձրություն: Երկրորդ դամբանաբլուրն ունի 10 մ տրամագիծ և 3 մ բարձրություն:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Մարաղա գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլրի տրամագիծը 15 մ է, բարձրությունը՝ 7 մ

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Հայկաջուր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլրի բարձրությունը 10մ է, տրամագիծը` 15մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Հայկաջուր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլրի բարձրությունը 9մ է, տրամագիծը մոտ 30մ:

Մանրամասն...
Դամբարանաբլուր
Դամբարանաբլուր ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Նոր Հայկաջուր գյուղ
Ժամանակը՝   մ.թ.ա. 2-1 հազ.

Դամբանաբլրի բարձրությունը 8մ է , տրամագիծը՝ 35մ:

Մանրամասն...
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

© 2012. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության "Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն" ՊՈԱԿ-ի գրավոր թույլտվությունը